چندین ایده از پست بعدی که میخواستم بگذارم در ذهنم داشتم که آمدم اینستاگرام را چک کردم و دیدم گوگل جان عکس پروفایل اکانتش رو از طرح یه دختر خوب میبدی گذاشته در یه بشقاب خوشرنگ با مرغ هایی که میشود صدای نرم سوت زدنشان را در قلب بشقاب شنید

شما هم ببینید این هنرنمایی دلپذیر رو...