مهم نیست تا حالا فوتبال دیدین یا با توپ روپایی زدین یا نه اصلا از این ورزش تنفر دارین

اصلا مهم نیست

فقط لطفا چند دقیقه این گزارش رو تماشا کنید

...

داستان یک عشق بی پایان

...