احتمالا اونی که به هیچ چیز خاصی توی این دنیا هیچ علاقه ای نداره، منم.