خب اصولا همه ما دنبال این قضیه هستیم که بدونیم کی هستیم یا اینجا کجاست و این دست سوال های ابتدایی ذهن بشریت. که البته از ابتدای تاریخ تا کنون وجود داشته و هر کسی که آمده نه تنها جوابی برای این سوالها نداشته که پرسشی به پرسشهای سابق انسان افزوده است. پیش از این فکرم این بود که روزی بود که هیچکس و هیچ چیز نبود. فقط یک جسم بی نهایت بود که همه جا را گرفته بود. حالا بر اساس بیگ بنگ یا تئوری خدایی مسلمانان یا هر تفکر دیگری و بعد، از وجود این جسم، اجسام دیگری پیدا شده اند. با ظرفیت های متفاوت. مثلا ما انسان هستیم و یک درخت، درخت است. میگویم بالاخره که چی؟! ما ناخواسته مشتاق پیدا کردن جواب علت و معلولی این سوالاتیم
میگوید فکر میکنی به  جوابی میرسی؟!
میگویم نمیدونم...
میگوید خب پس جواب همینه که روبروی خودت میبینی. همه چیز نیاز نیست تا اثبات بشود. ذهن منطقی و استدلالی ریاضی ات را بنداز دور...