پریشب در محفلی پیمان هوشمندزاده آمده بود و برایمان داستان خواند و چقدر مرد دوست داشتنی ای بود همونطور که از داستانهاش برمیومد

اما خب میون سوالهایی که مردم ( ِکمی که البته اومده بودن و من به دلیل کم رویی نتونستم سوال بپرسم) از اینکه به سوال یه خانومی جواب نداد خوشم نیومد. پرسید شما از همون ابتدا که کتاب خوندن رو شروع کردین از کدوم کتابها و نویسنده ها بیشتر تاثیر گرفتین و الهام بخشتون بوده؟! و خب هوشمندزاده در جواب با خنده گفت جواب این سوالتونو که نمیتونم بدم :/