به نام خدا

یک عدد دانشجوی ترم هفتی بیچاره هستم که امروز فراموش کردم سر جلسه امتحان حاضر شوم😐

و من الله توفیق😁