سریال های زیادی رو دیدم

یا در واقع سریال های کمدی زیادی رو دیدم

از فرندز و ساینفیلد گرفته تا آشنایی با مادر و بیگ بنگ

اما کتابهای سیاه چیز دیگری بود. نهیلیستی دوست داشتنی برنارد و رفاقت عجبیش با فران و منی. داشتن مغازه کتابفروشی که از بزرگترین رویاهای همیشگیم بوده و کلی چیز دیگر...

دیدن این سریال کوتاه به تمامی دوستان سریال کمدی پیشنهاد میکنم