۲ مطلب با موضوع «دکه ای برای قرض دادن کلاشینکوفهای تاریخ گذشته» ثبت شده است

خشونت علیه مردان!

میگن روز خشونت علیه زنان و همچین چیزیه
والا من همین چند دقیقه پیش سر جلسه امتحان، گفتم استاد من اگه اجازه بدین برم دستشویی دارم میترکم
گفت نه نمیشه بشین سر جات
بعد ده دقیقه بعد یه دختری رفت دستشویی و برگشت
آیا این خشونت علیه مردان نیست؟!
روز خشونت علیه مردان کجاست پس :/
  • ___ سلوچ
  • شنبه ۶ آذر ۹۵

بدون برق

اندر کلاس طراحی اجزا، پشت ۶ عدد دختر نشسته ام که گوشیم را بزنم به شارژ و به اینترنت متصل شوم.

یکی به این استاد بگوید اینقدر چپ چپ نگاه نکند، برق خانه مان رفته آقااا

  • ___ سلوچ
  • دوشنبه ۳ آبان ۹۵
تو خود، حجاب خودی حافظ از میان برخیز

...